O projekcie

Zadanie stymuluje kreatywność i aktywizuje twórczo młodzież gimnazjalną. Powstało w odpowiedzi na potrzeby tej grupy wiekowej, zdiagnozowane przy współrealizacji projektu „Europa w kinie – filmowa edukacja młodzieży” w 2015 r. Jego celem jest rozwój kapitału społecznego uwzględniający doskonalenie zdolności, umiejętności i wiedzy.

W ramach zadania odbędą się warsztaty animacji w różnych technikach, pokazy wyselekcjonowanych filmów, prelekcje, wycieczka do Muzeum Animacji. Ofertę kierujemy do łącznie 400 gimnazjalistów (56 z nich zostało zaproszonych do udziału w warsztatach). Film animowany, jako sztuka obrazowa, przemawiająca w głównej mierze zespołem środków wizualnych, stanowi doskonałą płaszczyznę do twórczych działań młodzieży i zapoznania jej z artystycznym dorobkiem tej mało spopularyzowanej a kryjącej w sobie duży potencjał dziedziny. Konstrukcja programu zakłada wysoką jakość edukacyjną i artystyczną, z wykorzystaniem nowych technologii, interaktywnego i multimedialnego charakteru działań oraz udziałem ekspertów.

Efekty zadania zostaną utrwalone w multimedialnej publikacji – uczestnicy stworzą zestaw animowanych filmików, co rozwinie ich kompetencje w tej konkretnej dziedzinie a także w obszarze współpracy i komunikacji w grupie. Różnorodność działań sprzyjać będzie zainteresowaniu odbiorców wydarzeniami kulturalnymi; gimnazjaliści zyskają też poczucie, że kultura jest dostępna dla każdego i stanowi nieodzowny element rozwoju osobistego.