Partnerzy

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. Bohaterów Westerplatte w Koninie
(poprzednio Gimnazjum nr 3 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Koninie)

Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Bema w Starym Mieście
(poprzednio Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Starym Mieście)

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie
(poprzednio Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żychlinie)

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza w Koninie
(poprzednio Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Koninie)